OBAVJEŠTENJE ZA PROMOCIJU DIPLOMA

Svečana promocija i dodjela diploma bit će održana u subotu 9. novembra 2013. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Potrebno je da dođete do 10,00 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A, B, C i G. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio Samaranch” možete pogledati na ovom linku.

Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju ćete preuzeti na studentskoj službi od srijede 06.11.2013.

Zbog velikog broja diplomanata, magistranata i doktoranata, kao i zbog protokolarnih i sigurnosnih razloga, članovi porodice i prijatelji neće moći ući u dvoranu.

Dodjela diploma vršit će se u Zetri odmah nakon promocije.