OBAVJEŠTENJE za studente I i II ciklusa / integriranog studija upisane u zimski semestar 20/21. akademske godine

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da će od 28.12.2020. do 17.01.2021. godine na eUNSA jedinstvenom informacionom sistemu biti aktivna anketa za studentsku evaluaciju provođenja online nastave za predmete/nastavnike/saradnike kod kojih pohađate nastavu u zimskom semestru 2020/2021. akademske godine.

Imajući u vidu da se nastava na ALU tokom tekućeg semestra, u zavisnosti od predmeta, izvodi u prostorijama ALU, online ili kombinovano (ALU i online), molimo vas da u komentarima navedete kako se izvodila nastava na datom predmetu kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja rezultata ankete jer su pitanja većinom formulisana za evaluaciju realizacije online nastave.

Vaši iskreni i objektivni odgovori i komentari mogu biti indikator dobrih praksi ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije nastave, te uticati na poboljšanje pri organizaciji ovog vida nastave u nekim budućim postupanjima.

Pristup anketi nije obavezan ali važno je znati da prema “Pravilniku o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na UNSA“, rezultati ankete mogu ukazati na dobre prakse ili inicirati određene korektivne mjere samo ako na pojedinom predmetu pristupi minimalno 30% studenata koji su obavezni pohađati dati predmet, zbog čega je važno da izlaznost studenata na anketu bude zadovoljavajuća.

Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog eUNSA računa - u izborniku sa lijeve strane prikazan je link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu sa tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite stručnu saradnicu Studentske službe Nađu Softić putem e-maila nadjasoftic@hotmail.com.

Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

Odbor za osiguranje i upravljanje kvalitetom na ALU