Odbrana završnog rada-master Karić Zehrina

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

II CIKLUS

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će završni rad – master KARIĆ ZEHRINA  pod naslovom

 

"RAZGLEDNICE S MARSA " –

iskustvo enformela u slikanju kosmičkih pejzaža

 

Odbrana će se održati u utorak 27. maja 2014. godine

u 11 sati

 u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

završni rad se nalazi u

biblioteci Akademije dostupan javnosti.