Odluka o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi - prof. dr. Mehmed Akašamija

Odluku možete pogledati ovdje: