Predavanje i radionica-Igor Rakčević „Upotreba recikliranih materijala kroz suvremeni pristup grafici“