Prijava izbornih predmeta za akademsku 2020/2021. godinu I CIKLUS

Izborne predmete prijavljujete putem formulara „Prijava izbornih predmeta“  (dokument u prilogu) i slanjem popunjenog formulara na e-mail: izbornialu@gmail.com

Vršite izbor izbornih predmeta i za zimski i ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Student bira dva izborna predmeta, osim na drugoj godini Odsjeka grafika gdje student bira jedan predmet.

Na listi izbornih predmeta su označeni predmeti koji imaju ograničen broj prijava kao i preduslove za upis

Na izbornim predmetima  gdje je ograničen broj studenata izbor će se vršiti prema datumu prijave za izborne predmete  (prvi prijavljeni će biti na spisku za te izborne predmete)

 

 

Služba za nastavu ALU