Prijemni ispit (II rok) za upis studenata na I godinu prvog ciklusa studija

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo obavještava da će objaviti konkurs za polaganje prijemnog ispita (II rok) za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija za školsku 2011./ 2012. godinu.

Sve informacije na telefon (033) 210 369