Mr. Prodanović Durmišević Vanesa

Nakon završene Srednje škole primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, 2000. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafički dizajn gdje, 2006. stiče diplomu Akademski grafički dizajner, u klasi prof. Bojana Hadžihalilovića.
2016. završava magistarski studij u klasi prof. Amre Zulfirkarpašić, čime stiče diplomu Magistar grafičkog dizajna.

Od 2003. uspješno radi kao grafički dizajn/art direktor u sklopu BH agencija i samostalno. U dugogodišnjem profesionalnom radu kao grafički dizajn stiče značajna iskustva u kreativnoj industriju kroz rad na različitim kreativnim projektima: kreiranje vizualnih identiteta – logo,  komercijalnih kampanja, kreiranja storyborda, printanih, digitalnih i outdoor promotivnih materijala, godišnjih izvještaja, promotivnih i edukativnih publikacija, knjiga, dizajn ambalaža, brendiranje prostora itd.

Od 2018. angažovana je na poziciju asistenta na oblasti Grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti, Sarajevo.

Sa svojim radovima učestvovala je na grupnim izložbama u sklopu Akademije likovnih umjetnosti, Sarajevo i ULUPUBIH-a.

Izdvojene nagrade i priznanja: 2004. Magdalena, Festival vizuelnih komunikacija: Golden Bra Award i nagrada za kreativnu upotrebu medija(Maribor, Slovenija), 2005. “Prirodni spomenik Skakavac”, nagrada za vizuelni identitet/logo, (Sarajevo), 2007. “Siracusa”, finalist za vizuelni identitet grada,(Siracusa, Italija), 2015. “Trebević – Zaštićeni pejzaž”, nagrada za vizuelni identitet/logo, (Sarajevo).
 

E-mail: v.prodanovic@alu.unsa.ba

Odsjeci