Raspored sati za zimski semestar I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine

Početak nastave na prvoj godini prvog ciklusa studija je 12.10.2020. godine prema rasporedu predavanja za zimski semestar akademske 2020/2021. godine. 
 
POČETAK NASTAVE NA VIŠIM GODINAMA STUDIJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA JE 19.10.2020. GODINE
 
Crvenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati ONLINE.
Zelenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati na AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI.
Plavom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati u KOMBINOVANOM REŽIMU (ONLINE I NA ALU) 
 
Prijem brucoša i dodjela index u ponedjeljak, 12.10.2020.godine u 09:00 sati na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. 
 
Za predmete za koje nije definisan termin održavanja nastave će se naknadno objaviti, nakon utvrđivanja broja studenata prijavljenih na tom predmetu. 
 
 
Služba za nastavu ALU