Rezultati prijemnog ispita za upis na I ciklus studija

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo objavljuje rezultate prijemnog ispita za upis u I godinu prvog ciklusa studija za školsku 2011./2012. godinu (održanog 22.8.-26.8.2011.god.).

Rezultate prijemnog ispita i pojašnjenje o načinu bodovanja možete preuzeti u prilogu. (u PDF formatu).

Također, u prilogu se nalaze i informacije o načinu upisa studenata u I godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2011/2012.god.