Septembarski ispitni rok akademske 2020/2021. godine

Prvi septembarski ispitni termin prijavljujete
od 09.08.2021. godine do 3 dana prije održavanja ispita, putem eUNSA sistema (www.eunsa.ba)

  • Prijava će se vršiti isključivo elektronskim putem.
  • Nakon što sistem zatvori prijavu ispita 3 dana prije održavanja  ispit više nećete moći prijaviti.
  • Svi studenti koji ne prijave ispit i ne jave se da nisu bili u mogućnosti neće moći pristupiti ispitu. 

Drugi septembarski ispitni termin na kojem imate pravo izaći na samo jedan ispit prijavljujete od 13.09 – 16.09.2021. godine putem eUNSA sistema.

Ukoliko za neki predmet nije zakazan septembarski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na e-mail studentska@alu.unsa.ba da bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.    

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studentska@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite na e-mail studentska@alu.unsa.ba do 27.08.2021.godine.

 

Služba za nastavu ALU

06.08.2021.