Smjernice Koordinacionog tima formiranog za aktivnosti koje će UNSA poduzeti s ciljem pomoći stanovništvu i sanacije šteta te raščišćavanja poplavljenih područja

Univerzitet u Sarajevu će angažirati sve odgovarajuće kapacitete s ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima.

Nastava na Univerzitetu u Sarajevu se neće odvijati u toku ove sedmice.

Sve aktivnosti koje se odnose na nastavu i ispitne rokove, a predviđene su Kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2013/2014. godini, pomjeraju se za sedam dana.

Studenti, nastavnici i zaposlenici Univerziteta u Sarajevu će, u koordinaciji sa nadležnim organima, od srijede do nedjelje kontinuirano odlaziti u gradove pogođene poplavama te pomagati u raščišćavanju tih područja.

Ovom prilikom upućujemo apel općinama, centrima civilne zaštite te drugim relevantnim ustanovama i kompanijama da, ukoliko su u mogućnosti, obezbijede higijensko-sanitarna sredstva, potrebnu zaštitnu i radnu opremu (čizme, lopate, maske, higijenske i radne rukavice…), kao i prevoz studenata, nastavnika i zaposlenika Univerziteta na ugrožena područja.

Obezbijeđena pomoć se može dostaviti na fakultete i akademije Univerziteta ili u Kampus Univerziteta u Sarajevu (prostorije Studentskog parlamenta UNSA).

Smjernice

  • Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu se obavezuju da sutra (20. 05. 2014. godine) do 12,00 sati dostave imena i prezimena minimalno 10% studenata i 10% radnog osoblja, za svaki dan, koji će biti na raspolaganju od srijede (21. 05. 2014. godine) do nedjelje (25. 05. 2014. godine), a u cilju odlaska na poplavljena područja i pomaganja u raščišćavanju istih.
  • Zadužuju se dekani i direktori organizacionih jedinica da u utorak do 9,00 sati dostave ime i prezime kontakt osobe na svojoj instituciji.
  • Zadužuje se Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu da u utorak do 9,00 sati dostavi imena i prezimena kontakt osoba ispred studentskih asocijacija fakulteta i akademija.
  • Zadužuju se dekani da do četvrtka (22. 05. 2014. godine) do 12,00 sati dostave spiskove studenata sa ugroženih područja.
  • Zadužuju se dekani i direktori da u skladu sa svojim mogućnostima obezbijede higijensko-sanitarna sredstva, te potrebnu zaštitnu i radnu opremu (čizme, lopate, maske, higijenske i radne rukavice…) za svoje studente i radno osoblje.
  • Zadužuju se dekani i direktori da obezbijede prostor za prikupljanje pomoći, a koja će biti izmještena u centralno mjesto za prikupljanje pomoći koje se nalazi u Kampusu Univerziteta u Sarajevu (prostorije Studentskog parlamenta UNSA).


Smjernice Koordinacionog tima potrebno je da objavite na vašim web stranicama, kao i oglasnim pločama, te da putem ISSS-a informišete studente o istim.

Kontakt osobe:

  • prof. dr. Ifet Mahmutović, rukovodilac Koordinacionog tima – 061 484 350
  • Ahmed Nurković, predsjednik Studentskog parlamenta – 061 345 508
PreviewAttachmentSize
Smjernice Koordinacionog tima.pdf52.92 KB