Announcements

U Bosni i Hercegovini aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs).

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa KJU Porodičnim savjetovalištem KS organizira radionicu o mentalnom zdravlju u vrijeme vanrednih okolnosti, kao što je pandemija b

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKOG ISPITNOG ROKA

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu i sljedećem link-u:Read more

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 10.05. do 10.06.2021. godine realizuje međunarodni projekat organizacije Civilian Research and Development Foundation uz podršku U.S.

Odluku UNSA o neradnim danima možete pogledati ovdje:

Syndicate content