Announcements

Na osnovu Odluke MONKS-a broj: 11/05-11-37962-5/20 od 15.10.2020.

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2020/2021

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

Dragi_e video kreatori i kreatorke, pozivamo vas da svojim kreativnim rješenjem doprinesete realizaciji Kampa za mlade.

Projekat EU4Agri finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA.

Rok za prijavu je 31. oktobar 2020. godine.

Izborne predmete prijavljujete putem formulara „Prijava izbornih predmeta“  (dokument u prilogu) i slanjem popunjenog formulara na e-mail: i

12. - 16. oktobar 2020. godine.

Syndicate content