Dan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, 30.10.2013.