NORDIJSKI DANI U SARAJEVU – „ODRŽIVA MODA“. SEMINAR 20-21. MAJ 2016.