Umjetnička izložba Fikreta Libovca, Tatjane Milaković i Nusreta Pašića