Galerija Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo

 

O GALERIJI

Galerija Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu predstavlja prostor susreta publike i umjetničke produkcije nastale u sklopu nastavnih i van-nastavnih programa Akademije.

Osim pojedinačnih izložbi studenata, organiziranih u sklopu II ciklusa studija, izložbi i performansa nastavnika i saradnika Akademije, u galeriji se održavaju radionice i zajedničke izložbe organizirane u saradnji sa umjetnicma koji dolaze sa drugih umjetničkih institucija.

Aktivnosti koje se odvijaju u prostoru Galerije ALU Sarajevo možete pratiti preko sekcije Aktuelnosti, a fotografije sa ranijih dešavanja su dostupne u sekciji Galerija ALU.

Galerija ALU Sarajevo može se unajmiti na komercijalnoj osnovi za organiziranje događaja poput izložbi, okruglih stolova i simpozija. Za sva pitanja koja se odnose na cjenovnik usluga i tehničke detalje obratiti se na mail i brojeve telefona (navedeni u nastavku).

Velika sala ALU može se unajmiti za potrebe prezentacija, konferencija, seminara i drugih događaja.

Prihod ostvaren po osnovu iznajmljivanja Velike sale i Galerije ALU namijenjen je Fondu za nabavku potrošnog umjetničkog materijala, podršci studentskim projektima/stručnim ekskurzijama i Biblioteci ALU.

 

TEHNIČKI I DRUGI PODACI

Pored osnovnog galerijskog prostora, pokretne pregrade omogućavaju povezivanje galerije sa velikom salom te time pružaju mogućnost proširenja prvobitnog prostora i njegovo reorganiziranje sukladno potrebama (tlocrt galerije i fotografije u prilogu).

Plan rada galerije organiziran je paralelno sa semestralnom podjelom akademske godine. Prijave za korištenje galerije usklađene su sa početkom svakog semestra kako bi se mogao napraviti program dešavanja.
 

KALENDAR PLANIRANIH AKTIVNOSTI

OPREMA

Galerija raspolaže sa sljedećom tehničkom opremom:

 •     televizor LCD HDMI, 190 cm diag. (x1),
 •     slide projektor (1x),
 •     zvučnik (2x),
 •     mikrofon sa postoljem (1x),
 •     dvd player (1x),
 •     stol (21x),
 •     stolica (22x),
 •     projekciono platno.

 

PISMO MOLBE

Pismo molbe koje sadrži:

 1.     naslov izložbe,
 2.     temu (sažetak),
 3.     detaljan plan postavljanja i skidanja tj. trajanja izložbe, naslovljeno na Savjet Galerije ALU Sarajevo potrebno je dostaviti kako bi se mogli osigurati traženi termini.

  Prije postavljanja izložbe korisnik potpisuje izjavu da će pri završetku izložbe/događaja galeriju vratiti u urednom stanju. Eventualna šteta prouzrokovana u galeriji tokom korištenja, biti će izmirena od strane korisnika.

 

KONTAKT

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO
Savjet Galerije ALU
galerijaalu@gmail.com

Obala Maka Dizdara 3
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 33 210 369
F: +387 (0) 33 210 530
alu@alu.unsa.ba

 

PreviewAttachmentSize
tlocrt.jpg
tlocrt.jpg70.41 KB
CJENOVNIK IZNAJMLJIVANJA PROSTORIJA A.L.U.pdf71.39 KB