Međunarodna saradnja ALU

Otvoreni konkursi:

Ugovori: 
 

Kontakt:

Prodekan za međunarodnu sradnju: prof. Srđa Hrisafović
e-mail: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Viši stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju: Nađa Softić
e-mail: n.softic@alu.unsa.ba