Obavještenja II Ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

U sklopu obilježavanja dana Erasmus programa širom Evrope (13-15. oktobar 2022.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJAž

O B A V J E Š T E N J E

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJAž

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 09.09.2022.