Obavještenja II Ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 10.05. do 10.06.2021. godine realizuje međunarodni projekat organizacije Civilian Research and Development Foundation uz podršku U.S.

PRVO REGIONALNO SAVETOVANjE MLADIH ISTRAŽIVAČA I VIZUELNIH UMETNIKA

„ШумАрт 2021“