Obavještenja Oglasi

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva v

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13), člana 162.

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13), članova 97. i 98.