Obavještenja oglasi

1.    Viši asistent za oblast Kiparstvo- 1 izvršilac ( nalazi se u dinamičkom planu u tabeli 3/ konkursi za izbor u isto ili vise zvanje/ pod rednim brojem 11./,

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Broj: 03-314.1/22
Datum: 07.06.2022. godine

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97  Zako

Docent za predmete Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne culture od  I do IV ; Hospitacije u nastavi likovne umjetnosti i likovne kulture; Metodika kreativnog procesa, Metodika

UNDP BiH, u okviru obilježavanja klimatske sedmice, organizira projekciju jednog od najboljih dokumentarnih filmova na temu klimatskih promjena “Prije poplave” iz 2016.