Obavještenja Oglasi

II CIKLUS:

  • ispitni rokovi za ljetni semestar školske 2012/2013.god (dokument u prilogu u pdf formatu)

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

Na osnovu Konkursa Univerziteta u Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014 godini, Akademija likovnih umjetnosti objavljuje informacije o polaganju  prijemnog  ispita.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-175.4/13, od 29.05.2013. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu raspisuje,