I ciklus (2019/2020) - Odsjek grafički dizajn

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti - grafički dizajn

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.


I semestar:

 • Uvod u grafički dizajn I (19A1GDO1.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografija I (19A1GDO1.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Osnovi fotografije I (19A1GDO1.3), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Crtanje I (19A1GDO1.4), broj časova P2+V6, 8 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti I (19A1GDO1.5), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Likovna forma I (19A1GDO1.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I (19A1GDO1.7), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni

II semestar:

 • Uvod u grafički dizajn II (19A1GDO2.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografija II (19A1GDO2.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Osnovi fotografije II (19A1GDO2.3), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Crtanje II (19A1GDO2.4), broj časova P2+V6, 8 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti III (19A1GDO2.5), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Likovna forma II (19A1GDO2.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II (19A1GDO2.7), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni

III semestar:

 • Grafički dizajn I (19A1GDO3.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografija III (19A1GDO3.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija I (19A1GDO3.3), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Crtanje III (19A1GDO3.4), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I (19A1GDO3.5), broj časova: P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti III (19A1GDO3.6), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Razvoj oblikovanja I (19A1GDO3.7), broj časova P2+V2, 4 ECTS, obavezni

IV semestar:

 • Grafički dizajn II (19A1GDO4.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografija IV (19A1GDO4.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija II (19A1GDO4.3), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Crtanje IV (19A1GDO4.4), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II (19A1GDO4.5), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti IV (19A1GDO4.6), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Razvoj oblikovanja II (19A1GDO4.7), broj časova P2+V2, 4 ECTS, obavezni

V semestar (studenti su obavezni odabrati jedan izborni predmet):

 • Vizuelne komunikacije I (19A1GDO5.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografsko oblikovanje I (19A1GDO5.2), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Fotografija III (19A1GDO5.3), broj časova P1+V2, 3  ECTS, obavezni
 • Ilustracija I (19A1GDO5.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimediju I (19A1GDO5.5), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Razvoj oblikovanja III (19A1GDO5.6), broj časova P2+V2, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek I (19A1GDO5.7), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Marketing I (19A1GDO5.8), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS

Lista izbornih predmeta za V semestar:

 • Kaligrafija I (19A1GDI5.1), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike I (19A1GDI5.2), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Modelovanje I (19A1GDI5.3), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Večernji akt I (19A1GDI5.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje I (19A1GDI5.5), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Engleski u struci I (19A1GDI5.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni

VI semestar (studenti su obavezni odabrati jedan izborni predmet):

 • Vizuelne komunikacije II (19A1GDO6.1), broj časova P2+V4, 6 ECTS, obavezni
 • Tipografsko oblikovanje II (19A1GDO6.2), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Fotografija IV (19A1GDO6.3), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Ilustracija II (19A1GDO6.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimediju II (19A1GDO6.5), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Razvoj oblikovanja IV (19A1GDO6.6), broj časova P2+V2, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek II (19A1GDO6.7), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Marketing II (19A1GDO6.8), broj časova P1+V1, 2 ECTS, obavezni
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS

Lista izbornih predmeta za VI semestar:

 • Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade (19A1GDI6.1), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Grafičke tehnike II (19A1GDI6.2), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Modelovanje II (19A1GDI6.3), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Večernji akt II (19A1GDI6.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje II (19A1GDI6.5), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Engleski u struci II (19A1GDI6.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni

VII semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Vizuelne komunikacije III (19A1GDO7.1), broj časova P2+V6, 8 ECTS, obavezni
 • Tipografsko oblikovanje III (19A1GDO7.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Ilustracija III (19A1GDO7.3), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija V (19A1GDO7.4), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Multimedija (19A1GDO7.5), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Oblici propagandnog djelovanja (19A1GDO7.6), broj časova P2+V1, 4 ECTS, obavezni
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS

Lista izbornih predmeta za VII semestar:

 • Grafika i drugi mediji I (19A1GDI7.1), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Grafika – serigrafija I (19A1GDI7.2), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje III (19A1GDI7.3), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Historija umjetnosti - savremena BH umjetnost I (19A1GDI7.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Teorije u dizajnu I (19A1GDI7.5), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Engleski u struci III (19A1GDI7.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni

VIII semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Vizuelne komunikacije IV (19A1GDO8.1), broj časova P2+V6, 8 ECTS, obavezni
 • Grafika knjige (19A1GDO8.2), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Ilustracija IV (19A1GDO8.3), broj časova P1+V2, 3 ECTS, obavezni
 • Fotografija VI (19A1GDO8.4), broj časova P1+V3, 4 ECTS, obavezni
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS
 • Izborni predmet, broj časova P1+V1, 2 ECTS
 • Završni rad, 8 ECTS, obavezni

Lista izbornih predmeta za VIII semestar:

 • Grafika i drugi mediji II (19A1GDI8.1), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Grafika – serigrafija II (19A1GDI8.2), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje IV (19A1GDI8.3), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Historija umjetnosti - savremena BH umjetnost II (19A1GDI8.4), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Teorije u dizajnu II (19A1GDI8.5), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni
 • Engleski u struci IV (19A1GDI8.6), broj časova P1+V1, 2 ECTS, izborni