I ciklus (2012/2013) - Odsjek grafika

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti - grafika

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar:

 • Crtanje I, 7 ECTS, obavezni
 • Grafika I, 5 ECTS, obavezni
 • Večernji akt I, 4 ECTS, obavezni
 • Likovna tehnologija I, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti I, 4 ECTS, obavezni
 • Plastična anatomija I, 2 ECTS, obavezni
 • Likovna forma I, 2 ECTS, obavezni
 • Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I, 2 ECTS, obavezni

II semestar:

 • Crtanje II, 7 ECTS, obavezni
 • Grafika II, 5 ECTS, obavezni
 • Večernji akt II, 4 ECTS, obavezni
 • Likovna tehnologija II, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti II, 4 ECTS, obavezni
 • Plastična anatomija II, 2 ECTS, obavezni
 • Likovna forma II, 2 ECTS, obavezni
 • Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II, 2 ECTS, obavezni

III semestar (studenti su obavezni odabrati jedan izborni predmet):

 • Crtanje III, 6 ECTS, obavezni
 • Grafika III, 4 ECTS, obavezni
 • Večernji akt III, 4 ECTS, obavezni
 • Grafička tehnologija I, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti III, 4 ECTS, obavezni
 • Osnovi fotografije I, 2 ECTS, obavezni
 • Estetika I, 4 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I, 2 ECTS, izborni
 • Konzervacija papira I, 2 ECTS, izborni
 • Engleski jezik I, 2 ECTS, izborni

IV semestar (studenti su obavezni odabrati jedan izborni predmet):

 • Crtanje IV, 6 ECTS, obavezni
 • Grafika IV, 4 ECTS, obavezni
 • Večernji akt IV, 4 ECTS, obavezni
 • Grafička tehnologija II, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti IV, 4 ECTS, obavezni
 • Osnovi fotografije II, 2 ECTS, obavezni
 • Estetika II, 4 ECTS, obavezni
 • Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II, 2 ECTS, izborni
 • Konzervacija papira II, 2 ECTS, izborni
 • Engleski jezik II, 2 ECTS, izborni

V semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Grafika V, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt V, 6  ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek I, 4 ECTS, obavezni
 • Fotografija i digitalna grafika I, 2 ECTS, obavezni
 • Kiparstvo, 2 ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimediju I, 2 ECTS, izborni
 • Kaligrafija I, 2 ECTS, izborni

VI semestar (studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Grafika VI, 12 ECTS, obavezni
 • Večernji akt VI, 6  ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti XX vijek II, 4 ECTS, obavezni
 • Fotografija i digitalna grafika II, 2 ECTS, obavezni
 • Slikanje, 2 ECTS, obavezni
 • Uvod u interaktivnu multimediju II, 2 ECTS, izborni
 • Kaligrafija II, 2 ECTS, izborni
 • Tehnologija – anatomija artefakta, 2 ECTS, izborni

VII semestar(studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Grafika VII, 8 ECTS, obavezni
 • Grafika i drugi mediji I, 5 ECTS, obavezni
 • Večernji akt VII, 6 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti – historija grafike, 3 ECTS, obavezni
 • Likovna estetika I, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti - savremena BiH umjetnost I, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje I, 2 ECTS, izborni
 • Grafika – serigrafija I, 2 ECTS, izborni

VIII semestar(studenti su obavezni odabrati dva izborna predmeta):

 • Grafika VIII, 5 ECTS, obavezni
 • Grafika i drugi mediji II, 3 ECTS, obavezni
 • Večernji akt VIII, 6 ECTS, obavezni
 • Likovna estetika II, 4 ECTS, obavezni
 • Historija umjetnosti - savremena BiH umjetnost II, 2 ECTS, izborni
 • Slikanje II, 2 ECTS, izborni
 • Grafika – serigrafija II, 2 ECTS, izborni
 • Završni rad, 8 ECTS, obavezni